Politica de confidențialitate

Prin accesarea și navigarea pe paginile site-ului stopcancercolon.ro vă exprimați acordul cu privire la colectarea, utilizarea și partajarea informațiilor și datelor personale în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să nu accesați paginile site-ului.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://stopcancercolon.ro/. 

INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM
Deși site-ul se poate accesa fără a se furniza vreo informație personală, în unele cazuri acestea sunt solicitate pentru a vă putea oferi serviciile solicitate conform scopurilor declarate. Se vor prelucra datele cu caracter personal furnizate în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele furnizate în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Comentarii – Când vizitatorii lasă comentarii pe site se colectează datele arătate în formularele de comentarii, adresa IP a vizitatorului, șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului. După aprobarea comentariului, fotografia de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul efectuat, în cazul în care este setată preluarea de fotografii ale utilizatorilor.

Media – Dacă se încarcă imagini pe situl web, ar trebui să se evite încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe site.

Formulare de contact – Completarea formularelor de contact existente în site pentru a trimite diferite solicitări

Cookie-uri – Dacă se lasă un comentariu pe site, se poate opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și site-ului web. Dacă există un cont și se realizează autentificarea în acest site, se va seta un cookie temporar pentru a determina dacă browserul dumneavoastră acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când se inchide browserul. La autentificare, dacă se va utiliza această funcționalitate, se vor seta și câteva cookie-uri pentru salvarea informațiilor de autentificare și a opțiunilor de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă se selectează „Ține-mă minte”, cookie-urile de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă se editează sau se publică un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în browser. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului editat.

Conținut înglobat de pe alte situri web – Articolele din acest site pot include conținut înglobat (ex. videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comportă exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre dumneavoatră, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă aveți un cont și sunteți autentificat în acel site web.

CUM COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII
Colectăm / procesăm informațiile în situațiile următoare:
– Când interacționați cu site-ul: cookie-uri precum Google Analytics, Facebook Pixel, alte cookie-uri în conformitate cu Politica de Cookie etc.
– Când ne contactați direct sau prin formularele de contact.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, se va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de noi pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE COLECTATE
Folosim informațiile colectate în următoarele scopuri: suport, informații administrative. Dacă vom intenționa să folosim informațiile colectate pentru oricare alt scop, vă vom solicita consimțământul. Excepția poate fi numai în legătură cu cerințe sau obligații impuse de lege.

CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE
Nu vom partaja informațiile personale colectate către terțe părți fără consimțământul dumneavoastră cu excepția unor situații limitate, cum ar fi cele de mai jos:
– Reclama & Ad service (ex: Adwords), Analytics (ex: Google analytics), Colectare date & Analiză date. Condiționăm transferul către aceste terțe părți de utilizarea informațiilor numai în scopul pentru care au fost colectate, transferate și nestocarea acestora mai mult decât termenul agreat la colectare pentru îndeplinirea scopului.

Este posibil să partajăm informațiile colectate pentru următoarele scopuri:
– Pentru respectarea unor obligații legale sau aplicarea unor decizii judecătorești.
– Să demonstrăm colectarea acordului pentru această Politică de confidențialitate.
– Să răspundem unor reclamații în legătură cu încălcarea unor drepturi ale unor terțe părți de către serviciul nostru. În situația în care serviciul nostru sau compania fuzionează sau este achiziționată de către o altă companie, informațiile colectate vor reprezenta active transferate către noul proprietar.
– Pentru administrarea site-ului.
– Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia.
– Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor.
– Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege.

STOCAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE
Vom păstra informațiile colectate atât timp cât este necesar să fie îndeplinit scopul pentru care au fost colectate. Vom fi obligați să păstram anumite informații pe termen mai lung, cum ar fi înregistrările contabile impuse de legislația în vigoare sau pentru alte scopuri legitime, cum ar fi: aplicarea legii, prevenirea fraudelor. Datele anonime și informațiile agregate care nu vă pot identifica direct sau indirect, ar putea fi stocate pe termen nedeterminat.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În funcție de legislația aplicabilă aveți dreptul de acces și rectificare sau ștergere a datelor personale colectate de către noi, să primiți o copie a datelor colectate, să vă opuneți sau să resticționați procesarea anumitor date personale, să vă adresați autorității competente cu petiții sau reclamații cu privire la drepturile dumneavoastră.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, ne puteți contacta utilizând formularul de contact disponibil la adresa stopcancercolon.ro/contact/ sau ne puteți trimite un e-mail la adresa contact@stopcancercolon.ro. Vă vom răspunde la cerere în conformitate cu legislația aplicabilă, în termen de 30 zile.

Vă rugăm să luați în considerare că anumite informații colectate sunt necesare pentru funcționarea corespunzătoare a paginilor site-ului iar retragerea consimțământului poate face ca acesta să devină indisponibil pentru utilizare.

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
– Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare conform celor descrise în prezentul document.
– Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, „dreptul de a fi uitat” în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate illegal, în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul. Este posibil ca în urma solicitării de ștergere a datelor să se anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
– Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care: persoana contestă exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
– Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
– Dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform următoarelor: în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, pentru ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al nostru sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care se poate demonstra că există motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, pentru ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
– Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
– Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care considerați necesar.

COOKIE-URI, URMĂRIRE
Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile si tehnologiile utilizate vă rugăm să consultați Politica Cookie.

SECURITATE
Securitatea datelor și informațiilor colectate este importantă pentru noi și vom implementa măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, alterarea și accesul neautorizat la datele colectate. Totuși, date fiind riscurile inerente, nu putem garanta securitate absolute.

LINK-URI EXTERNE
Serviciul nostru poate afișa link-uri către alte site-uri care nu sunt operate de noi. Această Politică de confidențialitate nu are legătură cu politicile și practicile altor site-uri, inclusiv dar fără a se limita la site-uri accesate prin intermediul unor link-uri publicate în site. Vă recomandăm să consultați Politicile de confidențialitate ale oricăror alte site-uri pe care le vizitați pornind de pe site-ul nostru. Nu avem control și nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul, politicile de confidențialitate și practicile altor site-uri.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului stopcancercolon.ro constituie un accept al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contacți la adresa de e-mail contact@stopcancercolon.ro.